Tramo ETV:s drosslar

1-FAS DROSSLAR

3-FAS DROSSLAR

I de flesta av dagens kraftelektroniklösningar används halvledare för att på något sätt likrikta ström och spänning. Detta innebär att man får en del störningar på köpet från halvledarnas till- och frånslag, dvs när de kommuterar. Här har drosseln sin största utmaning i dagens utrustningar.

Med en kommuteringsdrossel före utrustningen (ingångsdrossel) dämpas de utgående störningarna samtidigt som halvledarna får en något högre nätimpedans att arbeta mot, vilket i sig är positivt. 
Drosseln ger också ett visst skydd mot inkommande transienter från det matande nätet.

Vid motordrift via en frekvensomriktare och långa motorkablar krävs ofta en (utgångs-) drossel för att hålla de ledningsbundna EMC-störningarna inom godkända gränser. Naturligtvis används också drosseln för att återställa cos fi i anläggningar som belastar nätet kapacitivt.

Nackdelen med en drossel är att den ger ett visst spänningsfall när det flyter en ström. Det innebär att man måste styra induktansvärdet till viss del efter det spänningsfall som den efterföljande utrustningen tål, som ändå ger tillförlitligt drift.

TRAMO-ETVs drosselprogram är ett utmärkt sätt att komplettera med vid tex.frekvenomriktardrifter. Då vårt program sträcker sig från relativt små enheter och uppåt,  täcker vi de flesta behov. Låt våra konstruktörer, som står till Ert förfogande, hjälpa Er med vägledning och råd.

Exempel på drosseltyper:

Kommuteringsdrosslar
Startreaktorer
Filterdrosslar
Faskompenseringsdrosslar
Luftlindade drosslar

TRAMO-ETVs standardtyper är KDS / KDL / TKDS / TKDL

 

Erforderliga värde för konstruktion av en drossel:

Ett strömvärde I i Ampere  
En induktans L i Henry  (uppges ofta i mH)
(Strömmens övertonsinnehåll om detta är känt eller drosselns användningsområde)
Frekvens
Önskade egenskaper vid ev. överström

 

 Trafoakuten   -   Produkter
FAQ   -   Kontakt