Trans- som morfem betyder över, bortom, att gå bortom, från latinets trans-, som preposition över, gå över, bortom, det troliga ursprunget är från trare-, som betyder att korsa (se igenom).

Transformatorer är en elektromagnetisk komponent som fungerar enligt induktionsprincipen och transformerar växelspänning och ström till en annan växelspänning och ström med samma frekvens.

En transformator består av en järnkärna samt en spole med lindade varv av isolerad koppartråd och omvandlar i korthet en spänning till en annan. Lindningen som matar järnkärnan kallas normalt för primärlindning och utgångslindningen för sekundärlindning.

Antalet lindningsvarv i en transformator betecknas normalt N1 och N2.

När primärlindningen (N1) ansluts till en spänning U1 uppstår ett växelflöde, fi, i järnkärnan. Enligt induktionslagen beror flödet i transformator kärnan på hur högväxelspänning man har på lindningen, per lindningsvarv. I sekundärlindningen induceras då en spänning U2 med samma frekvens. Vilken spänning man får beror på vilket N2 man valt. Om N1 och N2 är lika, blir U2 och U1 lika enligt teorin.

Verkligheten är inte lika enkel, här måste man ta hänsyn till de förluster som uppstår i en transformator vid transformeringen av spänningen. Effektförlusterna, som uppstår vid all överföring av energi, ligger på ungefär på 1-2 % av överförd energi för de lite större transformatorerna.

Användningsområden

Transformatorer används i många olika sorters applikationer. Här är några exempel:

  • Små transformatorer i Signalsystem, leksaker, förstärkare, TV-apparater, batteriladdare.
  • Mellanstora transformatorer i Verktygsmaskiner, apparatskåp, styr och reglerutrustningar, UPSer, anpassningstransformatorer.
  • Stora kraft-transformatorer i Elnätet (distributionstransformator), kraftstationer, anpassnings-transformatorer inom industrin.

Full-, Skilje-, Skydds- eller Isolertransformatorer

Detta är den vanligaste typen av transformator och består av galvaniskt skilda primär- och sekundärlindningar. Sekundärsidan i en transformator skapar då ett nytt system vilket är oberoende av eventuella jordfel på matningssidan. TRAMO-ETVs transformator typer heter bl.a: OFS/OFL, VF/GF, TOFS/TOFL, TVF/TGF, FTPK/TFTPK, OFB, OFU, OFK

Auto- och Spartransformatorer

Dessa består av en gemensam lindning där både primär- och sekundäruttagen finns. Fördelen med denna typ av transformator är att spänningsförhållandet styr dimensioner och vikt. Har man en liten skillnad mellan primär- och sekundärspänningen får man en mindre transformator även vid stora effekter. Nackdelen är att ev. jordfel som uppstår på primärsidan (det matande nätet) inte elimineras mot sekundärsidan vilket då kan vara en säkerhetsrisk. Den får alltså inte användas där föreskrifterna kräver separata lindningar.

TRAMO-ETVs auto-transformator typer heter bl.a:
OSS/OSL, VS/GS, TOSS/TOSL, TVS/TGS, STPK/TSTPK, OSB, OSU, OSK.
 Trafoakuten   -   Produkter
FAQ   -   Kontakt