Tramo ETV är ett välkänt bolag som tillverkar skräddarsydda transformatorer och induktorer. Bolaget registrerades redan 1925, så vi har varit aktiva på den svenska marknaden under många år. Vi står för kvalitet och hög servicegrad och har under många år varit certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14002. Samtidigt har vi den högsta kreditratingen som man kan uppnå.


Tack vare våra engagerade medarbetare, vår kunskap och vår infrastruktur har vi möjlighet att tillverka skräddarsydda transformatorer och induktorer med snabba leveranser utan att ge avkall på kvaliteten. Våra kunder, som finns i hela norra Europa, ställer höga krav och genom vårt sätt att arbeta klarar vi av att bemöta dessa krav.

En närmare presentation av oss som jobbar på Tramo ETV hittar du här.

 Trafoakuten   -   Produkter
FAQ   -   Kontakt