En av förutsättningarna för att vårt samhälle skall kunna fungera är att elektriska produkter kan arbeta med andra apparater utan att störa eller störas. Om olika apparater hela tiden stör ut varandra så är det svårt att få ett effektivt och säkert samhälle. Elektriska produkter ger olika beteende vid störning alltifrån att störningen inte påverkar funktionen och passerar utan att märkas till att vålla person- eller ekonomisk skada.

För att apparater skall kunna arbeta tillsammans måste de dels inte sprida andra signaler än de tillåtna samt vara tillräckligt tåliga mot störningar i dess omgivning. De skall även till en viss nivå klara av naturfenomen som åska och ESD (Elektrostatisk urladdning) samt även andra speciella störningar.

Som ett hjälpmedel för myndigheter att kontrollera och styra upp olika elektroniska produkters spridning av störningar och deras tålighet mot dessa har man gemensamt tagit fram normer som beskriver de olika kraven. Det finns normer för emission och normer för tålighet mot störningar. Normer anger också metoder för hur man kan testa och mäta apparater och andra elektroniska produkter eller utrustningar.

Vi på Tramo följer alla tillämpliga normer gällande våra produkter och du kan läsa mer om dessa på respektive produktsida. Där finns även direktlänkar till de flesta normer som finns beskrivna på internet.

 Trafoakuten   -   Produkter
FAQ   -   Kontakt