Miljöutveckling och miljöansvar är en viktig del i TRAMO:s tillverknings- och utvecklingsarbete. Vårt miljöarbete utgår från vår upparbetade miljöpolicy där svensk lagstiftning och tillståndsvillkor är minimikrav.

Miljöpolicy Ansvar

Vi följer upp interna och externa miljökrav och implementerar dessa i vår miljöpolicy. Vi anser att alla våra kunder skall kunna lita på att samtliga produkter är tillverkade i enlighet med lagar och förordningar och våra egna högt ställda målsättningar på miljöområdet.

Miljöpolicy

Konfliktmineraler

Ansvar mot 3:e världen Konfliktmineraler

Vi följer alltid upp våra inköp av tillverkningsmaterial för våra produkter. En viktig del av denna uppföljning är att säkerställa att inga material, direkt eller via tredje part, innehåller så kallade konfliktmineraler. Därför har vi upprättat ett Certificate of Compliance gällande dessa mineraler.

Varudeklaration Tydlighet

Vi vill vara transparenta med vilka material som används vid vår tillverkning och hur dessa påverkar miljön runt omkring oss. Du kan läsa vilka material som ingår och hur dessa eventuellt påverkar miljön i vår miljövarudeklaration för både transformatorer och DC-aggregat.

Varudeklaration

 Trafoakuten   -   Produkter
FAQ   -   Kontakt