Vanliga frågor

Våra normala kontorstider är Måndag till fredag mellan kl 0700 och 1700.

Behöver du snabb hjälp kan du kontakta oss via mejl till Trafoakuten. Där svarar vi oftast även utanför kontorstid.

Man kan räkna ut storleken på en transformator utefter vilket behov som den elektriska produkten har. Du kan själv räkna ut det med hjälp av en matematisk formel, men det är enklare om du kontaktar oss så kan vi ge dig ett färdigt förslag på storlek och effekt på transformatorn

Det beror lite på vilken slags produkt du vill ha. Vi har ett stort lager med färdiga produkter som vi kan skicka ut i stort sett på en gång, vissa prosudkter måste vi tillverka först, men eftersom vårt materiallager är gediget, så kan vi oftast producera detta på kort tid. Speciallösningar där vi måste beställa hem material för tillverkningen tar naturligtvis lite längre tid, men vi försöker alltid att se till att du får din leverans så snabbt som möjligt.

Vi har varit ISO-certifierade sedan 1997 och uppgraderade vår certifiering under 2018 till ISO 9001:2015. Systemet gör att alla i organisationen kan känna sig delaktiga i kvalitetsarbetet. Detta borgar för att alla produkter som lämnar vår tillverkning håller den allra högsta kvaliteten med avseende på funktion och produktegenskaper.

Vi följer upp interna och externa miljökrav och implementerar dessa i vår miljöpolicy. Vi anser att alla våra kunder skall kunna lita på att samtliga produkter är tillverkade i enlighet med lagar och förordningar och våra egna högt ställda målsättningar på miljöområdet. För att säkerställa att du som kund får produkter med lägst möjliga miljöpåverkan är vi transparenta med vårt miljöarbete. Mer om detta kan du läsa under menyvalet "Om oss"

Dokumentation som visar vårt miljö- och kvalitetsansvar samt hur vi förhåller oss till regler och förordningar hittar du i den högra menyn under menyvalet "Om oss"

 Trafoakuten   -   Produkter
FAQ   -   Kontakt