Vi har ett brett urval av typer och våra konstruktörer står till Ert förfpgande och hjälper till att vägleda och råda Er i de fall då det behövs.

En produkt, ofta specialdesignad och utvecklad efter kundens behov, krav och önskemål, som kan användas i sammanhang där störningar och övertoner påverkar din elkvalitet eller för att minska rippelspänningen i ett så kallat LC-filter. Den kan också användas i fall där stora laster kopplas in och ur och i applikationer där faskompensering krävs.

Komplettera med vårt drosselprogram.

TRAMO-ETVs drosselprogram är ett utmärkt sätt att komplettera med vid t.ex. frekvensomriktardrifter, motordrifter, mjukstartare, UPS:er och där problem uppstår vid in - och urkoppling med för höga spänningstoppar.

Även inom elektronik och elektroteknik har drosslarna stor och positiv inverkan.

Vårt program sträcker sig från väldigt små drosslar för switch-teknik till väldigt kaftiga reaktorer. Vi har ett brett urval av typer och våra konstruktörer står till Ert förfogande och hjälper till att vägleda och råda Er i de fall som det behövs.

Exempel på drosseltyper

Transformatorer används i många olika sorters applikationer. Här är några exempel:

  • Glättningsdrossel.
  • Kommuteringsdrosslar.
  • Startreaktorer
  • Filterdrosslar
  • Faskompenseringsdrosslar
  • Luftlindade drosslar

Erfoderliga värden för konstruktionen av en drossel

  • Ett strömvärde A i Ampere
  • En induktans L i Henry (ofta i mH)
  • Strömmens övertoningsinnehåll om det är känt
  • Drosselns användningsområde

Beräkningsformel för ett ungefärligt byggmått

Induktansen L anges i H.
Strömmen A i ampere.

1-fas drossel typ kommuteringsdrossel
(I2 x 314 x L) / 2 = Byggstorlek typ KDL och KDS

1-fas drossel typ glättningsdrossel
(I2 x 314 x L x 0,85) / 2 = Byggstorlek typ GDL och GDS

3-fas drossel
(I2 x 314 x L x 3) / (2 x 1000) = Byggstorlek typ TKDL och TKDS
 Trafoakuten   -   Produkter
FAQ   -   Kontakt